Vyberáme krb!

akumulacny krb1

Nielen pohľad na oheň, dominanta priestoru, ale aj zdravé sálavé teplo vo vašom dome. To všetko vieme dosiahnuť správnym navrhnutím a realizáciou diela.

Akumulačný krb alebo kachľová pec vám to vie všetko zabezpečiť. V dnešnej dobe projektovania NED je to aj najvhodnejšie riešenie, rozdiel medzi teplovzdušným krbom a akumulačným je v intervale prikladania, ktorý sa určuje na základe tepelných strát, zatiaľ čo v teplovzdušnom krbe je možné prikladať určenu dávku paliva každu hodinu, v prípade akumulačného je stanovená dávka paliva nadimenzovaná na niekoľko hodín. Teplovzdušný krb má rýchly nábeh tepla do priestoru, prevádzka funguje na princípe prúdenia vzduchu v obstavbe krbu, to prináša vírenie prachu vo vašom dome a potrebu čistenie priestoru obstavby. To nie je veľmi vhodné pre alergikov. Výkon krbu je len pri horení dávky dreva. Estetický rozdiel medzi teplovzdušným a akumulačným krbom je len minimálny. Akumulačný krb má uzavretú obstavbu, ktorá je vyhotovená z materiálov (šamot, liaty šamot), jadro krbu je tvorené z ťahových prstencov, alebo ťahových akumulačných výmenníkov. Tepelná zotrvačnosť je tam aj niekoľko hodín po dohorení dávky paliva. Funkciu akumulačného krbu môže zefektívniť elektronická regulácia horenia, ktorá predlžuje samotné horenie paliva až o 30 percent. To znamená, že obstavba je teplá a zdravé sálave teplo putuje rovnomerne do priestoru a nevzniká prúdenie vzduchu cez konvekčné mriežky ako pri teplovzdušnom krbe. Účinky sálavého tepla sú veľmi podobné slnečnému žiareniu, teplo sa šíri rovnomerne na okolité predmety a nevzniká vysušovanie vzduchu, ako pri iných typoch vykurovania.

Najlepšie je vyberať krb už v štádiu projektu, nakoľko treba počítať s dostatočným prívodom vzduchu, návrhom komína.To všetko vám vie vysvetliť len odborník kachliar vyučený v danom odbore.