Vyberáme krb!

akumulacny krb1

Nielen pohľad na oheň, dominanta priestoru, ale aj zdravé sálavé teplo vo vašom dome. To všetko vieme dosiahnuť správnym navrhnutím a realizáciou diela.

Akumulačný krb alebo kachľová pec Vám to vie všetko zabezpečiť. V dnešnej dobe projektovania NED je to aj najvhodnejšie riešenie, rozdiel medzi teplovzdušným krbom a akumulačným je v intervale prikladania, ktorý sa určuje na základe tepelných strát, zatiaľ čo v teplovzdušnom krbe je možné prikladat určenu dávku paliva každu hodinu, v pripade akumulačného je stanovená dávka paliva nadimenzovaná na niekolko hodín. Teplovzdušný krb má rýchly nábeh tepla do priestoru, prevádzka funguje na princípe prúdenia vzduchu v obstavbe krbu, to prináša výrenie prachu vo vašom dome a potrebu čistenie priestoru obstavby. To nie je veľmi vhodné pre alergikov. Výkon krbu je len pri horení dávky dreva. Estetický rozdiel medzi teplovzdušným a akumulačným krbom je len minimálny. Akumulačný krb má uzavretú obstavbu, ktorá je vyhotovená z materiálov (šamot, liaty šamot), jadro krbu je tvorené z ťahových prstencov, alebo ťahových akumulačných výmenníkov. Tepelná zotrvačnosť je tam aj niekoľko hodín po dohorení dávky paliva.Funkciu akumulačného krbu môže zefektívniť elektronická regulácia horenia, ktorá predlžuje samotné horenie paliva až o 30 percent. To znamená, že obstavba je teplá a zdravé sálave teplo putuje rovnomerne do priestoru a nevzniká prúdenie vzduchu cez konvekčné mriežky ako pri teplovzdušnom krbe. Účinky sálavého tepla sú veľmi podobné slnečnému žiareniu, teplo sa šíri rovnomerne na okolité predmety a nevzniká vysušovanie vzduchu, ako pri iných tipoch vykurovania.

Najlepšie je vyberať krb už v štádiu projektu, nakoľko treba počítať s dostatočným prívodom vzduchu, návrhom komína.To všetko vám vie vysvetliť len odborník kachliar vyučený v danom odbore.