Vyberáme krb!

akumulacny krb1

Nielen pohľad na oheň, dominanta priestoru, ale aj zdravé sálavé teplo vo vašom dome. To všetko vieme dosiahnuť správnym navrhnutím a realizáciou diela.

Akumulačný krb alebo kachľová pec vám to vie všetko zabezpečiť. V dnešnej dobe projektovania NED je to aj najvhodnejšie riešenie, rozdiel medzi teplovzdušným krbom a akumulačným je v intervale prikladania, zatiaľ čo v teplovzdušnom krbe je možné prikladat určenu dávku paliva každu hodinu, v pripade akumulačného je stanovená dávka paliva nadimenzovaná na niekolko hodín napr. 4 hodiny. Teplovzdušný krb má rýchly nábeh tepla do priestoru, prevádzka funguje na princípe prúdenia vzduchu v obstavbe krbu, to prináša výrenie prachu vo vašom dome a potrebu čistenie priestoru obstavby. To nie je veľmi vhodné pre alergikov. Výkon krbu je len pri horení dávky dreva. Estetický rozdiel medzi teplovzdušným a akumulačným krbom je len minimálny. Akumulačný krb má uzavretú obstavbu, ktorá je vyhotovená z akumulačných materiálov (šamot, liaty šamot), má akumulačné jadro a správne nadimenzovanie potrebuje výpočet, kde treba zohľadniť tepelné straty a na základe toho vypočítať veľkosť akumačného jadra a obstavby krbu. Tepelná zotrvačnosť je tam aj niekoľko hodín po dohorení dávky paliva. To znamená, že obstavba je teplá a zdravé sálave teplo putuje rovnomerne do priestoru a nevzniká prúdenie vzduchu cez konvekčné mriežky ako pri teplovzdušnom krbe. To šetrí aj vašu peňaženku a účinky sálavého tepla sú veľmi podobné slnečnému žiareniu, teplo sa šíri rovnomerne na okolité predmety a nevzniká vysušovanie vzduchu, ako pri iných tipoch vykurovania.

Najlepšie je vyberať krb už v štádiu projektu, nakoľko treba počítať s dostatočným prívodom vzduchu, návrhom komína.To všetko vám vie vysvetliť len odborník kachliar vyučený v danom odbore.