Brunner BSK 02 - Eck 45/67/44

6954.60 €

Eck-Kamin 45/67/44 pravá alebo ľavá horevýsuvná                  1 ks

Sada šamotov svetlá                                                                           1 ks

Oceľová kupola s výmenníkovými rúrami priemer 200 mm     1 ks

Obstavba z pohľadového betónu                                                      1 ks