Brunner BSK 10

7786.40 €

Obstavba z pohľadového betónu              1 ks

Panorama 42/42/42/42 horevýsuvná    1 ks

Krbový stôl                                                    1 ks

Set šamotov                                                   1 ks