Brunner BSK 10

7345.20 €

Vykurovacia vložka Panorama 42/42/42/42 , horevýsuvná, obstavba z pohľadového betónu.