Brunner BSK 11

8340.00 €

Obstavba z pohľadového betónu            1 ks

Panorama 70/25/40/25 horevýsuvná  1 ks

Krbový stôl                                                  1 ks

Set šamotov                                                1 ks